Widoki w Python Django – RedirectView

W dzisiejszym wpisie weźmiemy na tapetę kolejną klasę bazową (Django Base View), którą dostarczają nam twórcy Django: RedirectView. Klasa RedirectView służy do wykonania przekierowania na podany adres URL. Klasa używa takich atrybutów jak: url: adres przekierowania...

Widoki w Python Django – Class Base Views

Django jak każdy inny popularny framework stosuje do tworzenia kodu wzorzec MVC, ale z małą różnicą. W Django nie mamy Model-View-Controller a MTV, czyli Model-Template-View. Model to nasza klasa reprezentująca konkretną tabelę w bazie danych. Template to zwykły...