Widoki w Python Django – Class Base Views

Django jak każdy inny popularny framework stosuje do tworzenia kodu wzorzec MVC, ale z małą różnicą. W Django nie mamy Model-View-Controller a MTV, czyli Model-Template-View. Model to nasza klasa reprezentująca konkretną tabelę w bazie danych. Template to zwykły...